X
تبلیغات
دلقک گریون...!
از همه غمگین تر کسی است ، که بیشتر از همه میخندد!

کسی که نشسته است همیشه خسته نیست …

شاید جایی برای رفتن نداشته باشد …!

+ نوشته شده در  جمعه 1392/06/29ساعت 18  توسط سجاد  | 

گفتم : تو شیرین منی.

          گفت : تو فرهادی مگر؟

گفتم : خرابت می شوم.

         گفت : تو آبادی مگر؟

گفتم : ندادی دل به من.

          گفت : تو جان دادی مگر؟

گفتم : زکویت میروم.

          گفت : تو آزادی مگر؟

گفتم : فراموشم مکن.

          گفت : تو در یادی مگر؟

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/06/27ساعت 13  توسط سجاد  | 

وقتی که تموم احساس دلتنگیت رو با یه «به من چه» پاسخ میگیری،

«به کسی چه» که چقدر تنهایی !!

+ نوشته شده در  شنبه 1392/06/23ساعت 18  توسط سجاد  | 

تو مثل اون گل سرخی که گذاشتم لای دفتر...

مثل تقدیر...

مثل قسمت...

مثل الماسی که هیچ کس واسه اون نذاشته قیمت %

+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/06/20ساعت 12  توسط سجاد  | 

خنده را معنای سرمستی نکن
آنکه میخندد غمش بی انتهاست
خنده بر لب میزنم تا کس نداند درد من
ورنه این دنیا که ما دیدیم خندیدن نداشت

+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/06/14ساعت 14  توسط سجاد  | 

فقیر به دنبال شادی ثروتمند،

ثروتمند به دنبال سادگی فقیر،

کودک به دنبال آزادی بزرگتر،

بزرگتر به دنبال سادگی کودک،

آنان که رفته اند در آرزوی بازگشت،

آنان که مانده اند در آرزوی رفتن،

...

خدایا کدامین پل در کجای دنیا شکسته است،

که هیچ کس به مقصدش نمیرسد؟

+ نوشته شده در  یکشنبه 1392/06/10ساعت 22  توسط سجاد  | 

گول دنیا را مخور...


ماهیان شهر ما از کوسه ها وحشی ترند،

بره های این حوالی گرگ ها را می درند،


سایه از سایه هراسان در میان کوچه ها،

زنده ها هم آبروی مردگان را می برند.

+ نوشته شده در  شنبه 1392/06/09ساعت 20  توسط سجاد  | 

معنای دنیا را در کسی ببین
که دنیا برایش بدون تو معنایی ندارد...

+ نوشته شده در  شنبه 1392/06/02ساعت 17  توسط سجاد  |